Polityka prywatności.

Informacje ogólne
Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym PGKOMP.PL, 
należącego do prywatnej osoby fizycznej pracującej na etacie prowadzącą nierejestrowaną działalność.

Na czym polega nierejestrowana działalność mozna dowiedzieć się tutaj:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-dzialalnosc-nierejestrowana-co-mowi-o-niej-ustawa

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z poźn. zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności 
zastosowanie ma więc RODO oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PGKOMP.PL.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się 
z naszym Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: sklep@pgkomp.pl.

Skąd mamy Twoje dane.

Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, poprzez wyrażone zgody, a także później, w związku z transakcjami 
dokonywanymi w Sklepie internetowym PGKOMP.PL.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Twoje dane nie są udostępniane żadnym innym podmiotom. Wykorzystywany jest jedynie adres e-mail podany przy składaniu zamówienia 
w celu realizacji tego zamówienia.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w, 
tym w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym PGKOMP.PL. Jeśli z jakiegoś powodu 
nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł 
korzystać ze Sklepu internetowego PGKOMP.PL.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych 
lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów 
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. W celu skorzystania z powyższych 
praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).